สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ใช้จริงเห็นผลจริง

ใช้จริงเห็นผลจริง

                        ..ปีนต้นกรีด..ท้าพิสูจน์..

           ทำสาวยางแก่ 30 ปี ได้น้ำยางเพิ่มเท่าตัว

    คุณ ต่อ (จักรพล สุขประจวบ)  เจ้าของสวนยางวัย 27 ปี เป็นเกษตรกรหนุ่มไฟแรงที่รับหน้าที่ดูแลสวนยางพารกว่า 10 ไร่

ยางที่สวนเป็นยางแก่ปลูกมานานกว่า 30 ปี(เมื่อก่อนพ่อกะแม่ดูแลพึ่งมารับช่วงต่อ) ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือ ยางเปลือกแข็ง กรีดยาก

กรีดแล้วน้ำยางไม่มี หรืถ้ามีก็ออกน้อยคนกรีดก็ต้องเปิดหน้ายางใหม่เพื่อหาท่อน้ำยางหรือว่าหาที่กรีดใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อให้มีน้ำยาง

บางต้นเปิดหน้าใหม่จนรอบต้นไม่มีพื้นผิวกรีดแล้วต้องเปิดหน้าใหม่ไล่ขึ้นสูงเรื่อยไปจนถึงกิ่งด้านบน ทำให้การกรีดก็ยากขึ้น

ต้องใช้บันไดปีนกรีด ซึ่งเหนื่อยมาก ใช้เวลาต่อต้นนาน เสียเวลา ไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่ต้องทำ จนมารู้การแก้ปัญหาจาก คุณต้น

คุณ ต้น แนะนำให้ใช้ ไคโตซานน้ำดำ PC  คุณ ต่อ ได้ใช้ไคโตซานน้ำดำ PC ฉีดพ่นหน้ายาง 3 วัน ต่อครั้ง ติดต่อกันประมาณ 6 ครั้ง

เห็นผลได้ชัดเลยว่า เปลือกยางที่แข็งหลุดร่อน หน้ายางที่เกิดขึ้นใหม่ก็นิ่ม กรีดง่าย ใบยางที่เคยเหลืองกลับเขียวเข็ม น้ำยางไหลออกดี

กรีดยาง 4 มีดได้น้ำยางเต็มถ้วย และไม่ต้องใช้บันไดปีนกรีดอีกแล้ว

view