สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

"เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู" ดินแน่นทึบ เป็นเหตุให้ต้นพืชแคระแกรน เชื้อโรคระบาด พืชอ่อนแอ ไม่เติบโต

"เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู" ดินแน่นทึบ เป็นเหตุให้ต้นพืชแคระแกรน เชื้อโรคระบาด พืชอ่อนแอ ไม่เติบโต
"เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู"
ดินแน่นทึบ เป็นเหตุให้ต้นพืชแคระแกรน
เชื้อโรคระบาด พืชอ่อนแอ ไม่เติบโต
      ดินเหนียว ดินลูกรัง ดินทรายละเอียดปนดินเหนียว และไม้ในกระถางที่รดน้ำบ่อยๆจะแน่นทึบพืชจะไม่เติบโต
แคระแกรน อ่อนแอเกิดโรคง่าย และอาจตายได้ ใช้สารอินทรีย์เห็นผลเร็วภายใน 1-6 ชั่วโมง ปลอดสารเคมี
ปลอดภัย ดินในกระถางและในแปลงจะโปร่งร่วนซุยภายใน 1 ชั่วโมง

   วิธีแก้ปัญหาทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุย เรียกรากใหม่ให้ออกมาหาอาหาร ดูดซับปุ๋ยที่มีแร่ธาตุสารอาหาร
ขั้นต่ำ 13 ธาตุ ทำให้พืชทุกๆชนิดเติบโต แตกใบ ออกดอก ให้ผลผลิตและคุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรคในดิน
  
        อัตราฉีดพ่นดินใช้ 3 ชนิดรวมกัน ทุกครั้งที่ดินแน่นทึบ ทุกๆ7 วัน 2-3 ครั้ง ต่อเดือน
   เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู ปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย            200 cc
   เอนไซม์น้ำดำ PC ฝาชมพู ฮอร์โมนเรียกราก เร่งดอก                200 cc   =          ต่อน้ำ 20 ลิตร
   ปุ๋ยน้ำดำ PC ฝาเขียว มีแร่ธาตุสมดุลกว่า 21 ธาตุ                     200 cc
ผสมรวมกันแล้วราดดินในกระถางหรือดินทุกๆชนิดที่แน่นทึบ โครงสร้างดินจะร่วนซุย รากใหม่จะงอก
ออกมากินปุ๋ย พืชที่อ่อนแอไม่กินปุ๋ย ไม่แตกใบ ไม่แตกยอดมาเป็นระยะเวลานาน จะแตกยอด ใบ ดอก ผล 
ภายใน 1-2 อาทิตย์  
**ข้อสังเกต** ดินในกระถางจะยุ่ยอ่อนนิ่ม น้ำไม่ท่วมขัง ดินในแปลงจะอ่อนนุ่มภายใน 1-6 ชั่งโมง  
อัตรานี้เป็นอัตราเข้มข้นห้ามฉีดพ่นถูกใบ
    อัตราฉีดพ่นใบทุกๆ 3-5-7 วัน ขึ้นกับชนิดของพืช ใช้ 3 ชนิดรวมกัน
   เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู ปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุย           10 cc
   เอนไซม์น้ำดำ PC ฝาชมพู ฮอร์โมนเรียกราก เร่งดอก               10 cc            =ต่อน้ำ 20 ลิตร
   ปุ๋ยน้ำดำ PC ฝาเขียว มีแร่ธาตุสมดุลกว่า 21 ธาตุ                    10 cc
ผสมรวมกันแล้วฉีดพ่นใบ ดอก ผล แก้ปัญหาโรคพืช ศัตรูพืช บำรุงต้น ใบ ดอก ผล ให้สมบรูณ์ ฉีดพ่นทุกๆ3-5-7 วันขึ้นกับชนิดของพืช ใช้ได้กับพืชทุกๆชนิด เช่น.....สนามหญ้า นาข้าว ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง แปลงผัก
กล้วยไม้ พืชไร่ พืชสวน พืชสมุนไพร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชทุกๆชนิด ให้เติบโต ให้ผลผลิตสูง
ปลอดจากโรคพืช-ศัตรูพืช ปลอดภัย ปลอดสารเคมี
    กรณีป้องกันศัตรูพืช และ ทำให้ต้น ใบ ดอก ผล มันเงางาม แวววาวสดใส พื้นผิวสะอาด ใช้น้ำยาล้างจาน
ร่วมด้วยทุกๆครั้งที่ฉีดพ่นต้น ใบ ดอก ผล ในอัตรา 10 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
view