สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การใช้ปุ๋ยทางหน้ายาง

การใช้ปุ๋ยทางหน้ายาง

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

      เกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยทางหน้ายาง เห็นผลเร็วชัดเจนอีกทั้งลดต้นทุนประหยัดเวลาและ

  รักษาหน้ายางไปในตัวนวัตกรรมใหม่ๆช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนประหยัดเวลาในการใส่ปุ๋ยโดย

  การให้อาหาร(ปุ๋ย) ทางลำต้นและรากในรูปน้ำที่ยางพาราและพืชทุกๆชนิดสามารถดูดซับแร่ธาตุ

  เข้าทางลำต้นได้ทันทีจากธาตุที่แตกตัวเป็นอะตอมเล็กๆ ธาตุทั้งหมด 21 ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อการ

  เติบโตของพืชทุกๆชนิดถูกเปลี่ยนรูปสารอาหารเหลว(ปุ๋ยน้ำ) โมเลกุลธาตุ แตกตัวเป็นอะตอมเล็กๆ

  แล้วถูกนำพาด้วยคาร์บอนแอซิค+อมิโน เข้าสู่การดูดซึมทางเปลือกได้รวมทั้งทางราก ใบทำให้พืช

  ทุกๆชนิดเติบโตได้รวดเร็วธาตุที่มีประโยชน์ต่อการเติบโตของพืชทุกๆชนิดมี ธาตุหลัก 3 ธาตุ

  ธาตุรอง 3 ธาตุ ธาตุเสริม 15 ธาตุ ธาตุหลัก ไนโตรเจน ฟอตฟอรัส โปรแตสเซียม ธาตุรอง แคลเซียม

  แมกนีเซียม กำมะถัน ธาตุเสริม เหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส โบรอน โมลิดินัม คลอลีน อมิโน

  อซิติก ฮิวมัส แลคติก คาร์บอนแอซิค วิตามิน ออร์โมน ไคโตซาน ซิลิก้า ธาตุเสริมเหล่านี้มีบทบาท

  สำคัญต่อการนำพาให้ธาตุหลัก และ รอง เข้าสู่ขบวนการ สังเคราะห์แสงปรุงอาหารได้เต็มที่ พืชที่ได้รับ

  จึงเติบโตให้ผลผลิตสูงสุดยางพาราการกรีดเปลือกยางพาราทุกๆครั้งจึงทำให้ได้ผลผลิตน้ำยางพารา

  จากการกรีดเปลือกทุกๆครั้งทำให้เปลือกยางหมดไปและหากกรีดลึกถึงแก่น (เนื้อเยื่อเจริญ) ทำให้เกิด

  ความเสียหายต่อลำต้นเกิดการปูดเป็นตะปุ่มตะป่ำต่อไปไม่สามารถกรีดได้อีกด้วยเปลือกไม้ยางพารา

  ไม่สามารถห่อหุ้มบริเวณที่เป็นแผลตะปุ่มตะป่ำจึงต้องบำรุงรักษาป้องกันไม่ให้เกิด


  วิธีป้องกันรักษาและบำรุงเปลือกยางพาราให้สมบรูณ์ เปลือกนิ่ม ทำให้เมื่อกรีดจะกรีดได้ง่าย

  อีกทั้งป้องกันการติดเชื้อราจากการกรีด การถูกเนื้อเหยื่อเจริญ (แก่น)

ต่อน้ำสะอาด 1 ลิตร ผสมกวนให้เข้ากัน

แล้วใช้แปรงทาสีขนาด 3-4 นิ้ว

จุ่มทาแผลกรีด ครั้งแรกให้ทาแผลกรีดเก่า-ใหม่ให้ทั่ว

ช่วยรักษาเปลือกทุกๆอาทิตย์

ซิลิก้า 1 ช้อนแกง 
ฝาแดง 1 ช้อนแกง 
ฝาชมพู 1 ช้อนแกง 
ฝาเขียว 1 ช้อนแกง 


  การให้ปุ๋ยทางดินและลำต้นเป็นที่นิยมลดต้นทุน ประหยัดเวลาอีกทั้งคุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรคต่างๆ

  ในดินลำต้นให้หมดไปรวมถึงย่อยใบยาง กิ่งยางให้ผุพังเป็นปุ๋ย อีกทั้งทำให้ดินในแปลงยางพารา

  สมบรูณ์มีค่า OM จึงไม่ต้องใช้ปุ๋ยใดๆอีก สูตรฉีดพ่นดินและลำต้น ห้ามฉีดพ่นใบ ต้นยางงามสุดๆ

ต่อน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นต้นยางพารา โคนยาง และดินให้ทั่วแปลง

คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค อีกทั้งเป็นปุ๋ยต่อยางพารา

ฝาดำ 1 ลิตร 
ฝาชมพู 100 cc 
ฝาเขียว 100 cc
ฝาแดง 100 cc

  กรณีต้นยางเล็กแคระแกรนโตช้าให้ฉีดพ่นต้นและดินใช้อัตราเจือจาง

  ช่วยบำรุงควบคุมโรคพืช ศัตรูพืช ฉีดพ่นทุกๆ เดือนๆละ 2-3 ครั้งตามอัตรานี้

ต่อน้ำ 200 ลิตร บำรุงต้น คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค เพลี้ย หนอน แมลง

สารจับใบ 100 cc 
 ฝาแดง 100 cc
ฝาชมพู 100 cc 
ฝาดำ 100 cc 
ฝาส้ม 100 cc view