สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเลี้ยงสัตว์น้ำ

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

    เลี้ยงกุ้ง ปลา หรือสัตว์น้ำทุกๆชนิด ข้อสำคัญคือแหล่งน้ำ น้ำดีเป็นที่อยู่อาศัยมีออกซิเจนเพียงพอ มีห่วงโซ่อาหาร มีสีน้ำที่ดีมีค่ากรด-ด่างเหมาะสม มีแร่ธาตุสมดุล

  ครบตามที่สัตว์น้ำต้องการ

    น้ำที่มีธาตุอาหารสมดุล ทำให้สีน้ำสวย ห่วงโซ่อาหารสมบูรณ์ หนอนแดง ไรแดงและสัตว์น้ำต่างๆที่เป็น แหล่งอาหารของกุ้ง ปลาเติบโต

    น้ำที่มีค่ากรด-ด่าง (pH) เหมาะสม ทำให้กุ้ง ปลา ได้ประโยชน์ต่อการเติบโตกรด-ด่าง ที่เป็นกรดมาก ทำให้ เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนัง หรือ เกล็ดปลา

  เปลือกกุ้ง อาจทำให้เกิดบาดแผลและติดเชื้อถึงตายได้

   ค่ากรด-ด่าง ที่เป็นกลาง pH 7 หรือ เป็นด่างอ่อนๆ pH 7.5 ช่วยให้กุ้ง ปลาได้รับการปกป้องจากค่า pH ที่เป็นกลางหรือด่างอ่อนๆ เกล็ดและเปลือกไม่เป็นแผล โดยรวมหากมีของเน่าเสียทำให้เกิดเป็นกรดและก๊าซที่เป็นกรด เช่น ก๊าซไนไตร ไนเตรท ที่ทำลายเกล็ด เปลือกหรือผิวหนังให้เป็นแผลแล้วมีโอกาสติดเชื้อ ป่วยตายได้ง่าย

    น้ำที่ดีมีห่วงโซ่อาหาร คือแร่ธาตุที่แตกตัวละลายออกมาในน้ำ แล้วเปลี่ยนมาเป็นสารอาหาร ในน้ำให้สิ่ง   มีชีวิตต่างๆ ในน้ำนำเอาไปใช้ประโยชน์ เช่น แพลงตอน พืช-สัตว์ หนอนแดง ไรแดง สัตว์น้ำใต้ดิน รวมถึง กลุ่มโรติเฟอร์ต่างๆ และสิ่งมีชีวิตในน้ำนำไปใช้ประโยชน์ การละลายปลดปล่อยได้ต่อเนื่อง ทำให้สีน้ำในบ่อเลี้ยงเติบโตไม่ดร็อปหรือสีน้ำล้มทุกๆครั้งที่สีน้ำล้มให้ดูถึงห่วงโซ่อาหารว่ามีปัญหาอย่างไร??แล้วรีบแก้ให้สีน้ำเกิดได้ปกติ 

 

เอนไซม์กรดอินทรีย์ PC กรดน้ำส้ม 

    วิธีควบคุมกลุ่มพาหะและโรคต่างๆในบ่อระหว่างเลี้ยงกุ้ง-ปลา

  เอนไซม์กรดอินทรีย์ PC ปรับสภาพน้ำ (กรดน้ำส้ม) เป็นสารธรรมชาติที่สามารถ

  ควบคุมทำลายพาหะและโรคต่างๆ ในบ่อน้ำได้ดี และปลอดภัย เช่น กระพรุนหัวแหวน

  โรคขี้ขาว เรืองแสง และอื่นๆ อีกทั้งย่อยสลายมูลสัตว์ เศษอาหาร และ ซากต่างๆ

  ที่ก้นบ่อให้เปลี่ยนรูปเป็นห่วงโซ่อาหาร ได้หมด ทำให้ก้นบ่อไม่เน่าเหม็น ไม่เกิดก๊าซพิษ

  แอมโมเนีย ไนไตร ไนเตรท ไฮโดรเจนซัลฟลาย

    อัตราใช้ 1 ลิตร ต่อไร่ ทุกๆ 3-5-7วัน ขึ้นกับสภาพน้ำ

อาหารเสริมชีวภาพ PC


    วิธีเพิ่มอัตราแลกเนื้อได้สูงสุด แต่ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายใดๆด้วย “อาหารเสริมชีวภาพ PC”

  อาหารเม็ด สำเร็จรูปโดยรวมมี แป้ง โปรตีน ไขมัน กุ้ง-ปลากิน แล้วย่อยดูดซึมเป็นเนื้อ ได้ส่วนหนึ่ง

  อีกส่วนขับถ่ายทิ้งในบ่อ ทำให้ก้นบ่อสกปรกเกิดก๊าซพิษได้ ทำให้กุ้ง-ปลาโตช้าและอาจตายได้

  หากเราทำให้อาหารเม็ดที่กุ้ง-ปลากินแล้วแตกตัว ย่อยสลายแป้ง โปรตีน

  ไขมันให้เปลี่ยนรูปเป็นเนื้อกุ้ง-ปลาได้หมด ทำให้กุ้ง-ปลา โตเร็วขึ้น ขับถ่ายออกมามีแต่กากใย

  ก้นบ่อไม่เน่าเสีย อัตราแลกเนื้อได้สูงสุด

    อัตราและวิธีใช้ 10 ซีซี ต่อน้ำ 1/2 ลิตร ฉีดพ่นพรมในอาหารเม็ด 10 กิโลกรัม ทุกๆมื้อ

  กระตุ้นการกินอาหาร เพิ่มอัตราแลกเนื้อสูงสุด ขี้ที่ออกมาคงเหลือแต่กากใย ทำให้ก้นบ่อไม่เน่าเหม็น

  ไม่มีกาซพิษ สัตว์น้ำจึงไม่เจ็บป่วยไม่ตายง่าย 

วิตามิน


  วิตามิน C ลดความเครียด ลดความก้าวร้าว ไม่กัดกินจิกตีทั้ง สัตว์น้ำ สัตว์บก

  กระตุ้นภูมิต้านทานทำให้ สัตว์มีภูมิที่แข็งแรง กินอาหารได้ในทุกๆสภาวะที่อากาศ

  แปรปรวน ร้อนจัด หนาวจัด ฝนซุก

    อัตราการใช้ 10 ซีซี ต่ออาหาร 10 กิโลกรัม ให้ทุกๆมื้อ ช่วยให้สัตว์กินอาหารได้ดี ไม่เครียด

  ไม่กัดกินจิกตีทำร้ายกัน

     แร่ธาตุสารอาหารในน้ำมีความสำคัญต่อการสร้างเปลือกกุ้ง เกล็ดปลา และขยายโครงสร้างให้ใหญ่

  ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม โปรแตสเซียม และอื่นๆ ในน้ำมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของ

  โครงสร้างกุ้ง-ปลา และสัตว์น้ำทุกๆชนิด

    แคลเซียมน้ำ PC ขยายโครงสร้างสัตว์ มีแร่ธาตุรวมหลายชนิดที่สำคัญต่อการ

  ขยายโครงสร้างและการเจริญเติบโต ทางเปลือกและเกล็ด

    อัตราการใช้ 1/2 ลิตรทุกๆวัน ทำให้กุ้งลอกคราบได้ง่ายเปลือกกุ้งแข็งเร็ว เกล็ดปลาไม่เสียหาย

  ขยายโครงสร้างให้ใหญ่โตเร็ว มีน้ำหนัก

 ปุ๋ยน้ำดำ PC 


    ปุ๋ยน้ำดำ PC
สร้างห่วงโซ่อาหาร สีน้ำสวยตลอดตั้งแต่เริ่มปล่อยถึงวันจับ กุ้งขาย ด้วยมีแร่ธาตุสมดุล

  ตรงต่อการเติบโตของห่วงโซ่อาหาร แพลงตอนพืช- สัตว์ หนอนแดง ไรแดงและอื่นๆในแหล่งน้ำนั้นๆ

  ห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารที่ดีต่อกุ้ง-ปลา และสัตว์น้ำทุกๆชนิดให้เติบโต กุ้ง-ปลา

  และสัตว์น้ำทุกๆชนิดโตแข็งแรงได้ต่อเมื่อดินดีมีแร่ธาตุสมดุลครบ อย่างต่ำ 16 ธาตุ

  น้ำดีต่อเมื่อน้ำมีออกซิเจนพอเพียง มีค่ากรด-ด่างที่ 7-7.5 มีแร่ธาตุสมดุลละลายอยู่ในน้ำ

  ไม่มีก๊าซพิษที่ก้นบ่อมากเกินมาตรฐาน จนเป็น พิษต่อสัตว์น้ำ

    มีอาหารกินต่อเนื่องและอาหารสามารถย่อยเปลี่ยนรูปเป็นเนื้อได้สูงสุด ทำให้อัตราแลกเนื้อคุ้มค่า

  ต่ออาหารนั้นๆ กรณีบ่อดินที่พัฒนาใช้พลาสติกปูก้นบ่อ จำเป็นที่ต้องใส่ธาตุอาหารสมดุลลงในบ่อ

  ช่วยให้ กุ้ง-ปลาเติบโต แข็งแรง ใช้ปุ๋ยน้ำดำ PC ฝาเขียว ใส่ลงบ่อ 1 ลิตร ต่อไร่ เลี้ยงได้ระยะ 2 เดือน

  ถ้าสีน้ำ เริ่มลดน้อย ให้ใส่เพิ่มอีกไร่ละ 1ลิตร

    กรณีสีน้ำในบ่อแปรปรวนใช้ “ปุ๋ยน้ำดำ PC ฝาเขียว” ในอัตรา 1 ลิตร ต่อ 1 ไร่ สีน้ำจะเกิดภายใน 6 ชั่วโมง

  หว่านหน้าใบพัดขณะตีน้ำ ทำให้เกิดการคลุกเคล้าออกมาได้รวดเร็ว สีน้ำใหม่จะเกิดได้รวดเร็ว กุ้ง ปลา

  อยู่อย่างมีความสุข

    กรณีต้องการต้องการให้เกิดหนอนแดง ไรแดง ใช้ฟางข้าวหรือหญ้าแห้งมามัดลอยริมน้ำรอบๆบ่อแล้วใช้

  ปุ๋ยน้ำดำ PC ฉีดพ่น ลิ้นน้ำจะบินมาวางไข่บนฟางข้าง หรือหญ้าแห้งแล้วเกิดมาเป็นตัวหนอนแดง ไรแดง

  โรติเฟอร์ต่างๆก็สารมารถเกิดมาเป็นแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำได้กิน ห่วงโซ่อาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

  ต่อการเติบโตของสัตว์น้ำ

    กรณีเริ่มนำน้ำเข้าบ่อให้ใช้ เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู ย่อยหอยเจดีย์และไข่หอยเจดีย์ ให้แตกตาย อีกทั้งสามารถ

  ควบคุมทำลายพาหะ ปรสิตต่างๆที่ปนเปื้อนมาในน้ำ ให้ฝ่อแตกตายได้ดี อัตราและวิธีใช้ 2 ลิตร ต่อ 1 ไร่ ใส่ครั้งเดียว

  กรณีต้องการควบคุมหอยเจดีย์และพาหะปรสิตต่างๆก่อนเริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำ แล้วต้อง ควบคุมน้ำที่มีปรสิต

  เชื้อโรค พาหะ ปริมาณมากๆให้ใช้ร่วมกับ “เอนไซม์กรดอินทรีย์ PC ปรับสภาพน้ำ (กรดน้ำส้ม)” อย่างละ 1/2 ลิตร

  ต่อไร่ ทุกๆ 3-5 -7 วัน เพื่อควบคุมขี้ขาว เรืองแสง กระพรุนหัวแหวน และอื่นๆในบ่อให้หมดไป

    กรณีฝนตกบ่อยๆ ใส่หรือหว่านปูนปรับสภาพน้ำ ขอบบ่อ โดยรอบบ่อให้ทั่วป้องกันความเป็นกรด ขอบบ่อไหลลงไป

  ปนเปื้อนน้ำในบ่อทำบ่อยๆในฤดูฝน ขนาด 25 กิโลกรัม 

    กรณีกุ้ง ปลา แคระแกรนโตช้าใช้ อาหารเสริมและวิตามิน C ร่วมกันอย่างละ 10 ซีซี ต่ออาหาร 10 กิโลกรัม

  ฉีดพ่นลงในอาหารคลุกเคล้าให้ทั่ว ให้กุ้ง ปลา กินทุกๆมื้อ กุ้ง ปลา จะโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งควบคุมโรคขี้ขาว

  ในทางเดินอาหารได้ดี ช่วยให้กุ้งลอกคราบง่าย สร้างเลือกได้รวดเร็ว ลดการทำลายกัดกินจากกุ้งตัวอื่นๆ

    กรณีกุ้ง ปลา ป่วยจากโรคภายใน และ จากโรคภายนอกให้ใช้ “อาหารเสริม+วิตามิน C” ผสมในอาหาร

  และใช้ “เอนไซม์กรดอินทรีย์ PC ปรับสภาพน้ำ (กรดน้ำส้ม) + เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู”

  ควบคุมเชื้อโรค ในน้ำต่อเนื่องทุกๆวันจนกว่าโรคจะหมดไป

ต่ออาหาร 10 กิโลกรัม ให้กินทุกๆมื้อจนกว่าโรคหมดไป

หลังจากนั้นสามารถให้กินได้ทุกๆมื้อ

วิตามิน c
อาหารเสริม


อัตราผสม “ เอนไซม์กรดอินทรีย์ PC ปรับสภาพน้ำ (กรดน้ำส้ม) + เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู ”

ต่อ 1 ไร่ ใช้ทุกๆวันจนกว่าโรคหมดไป

หลังจากนั้นใช้ทุกๆ 3-5-7 วัน

เอนไซม์กรดอินทรีย์ PC  1/2 ลิตร
เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู 1/2 ลิตร
view