88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

เอนไซม์จุลินทรีย์

เอนไซม์จุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสีย เป็นจุลินทรีย์กลุ่มบราซิลัส ที่สมบรูณ์มีประสิทธิภาพการย่อยสลายได้สูงสุด มีเอนไซม์และจุลินทรีย์ย่อยซากอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ในดิน ในน้ำ ให้เปลี่ยนรูปเป็นห่วงโซ่อาหาร ในอัตราการย่อยที่รวดเร็วสมบรูณ์ ทำให้ดินและน้ำไม่เน่าเสียไม่หมักหมมจากอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ไม่เกิดก๊าซพิษ เช่น แอมโมเนีย ไฮโดเจนซัลฟราย ไนไตรท ไนเตรท ควบคุมปรสิต แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค เช่น ซูและโรคเรืองแสง

อัตราผสมและวิธีใช้  ใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา กบ ตะพาบ 

อัตราผสมและวิธีใช้ 

ราคาขาย

ขนาดราคา (บาท)
1,000 ซีซี (1 ลิตร)100 บาท
5,000 ซีซี (5 ลิตร)400 บาท

ขนาด : 1,000 ซีซี (1 ลิตร)

ราคา : 100 บาท

ขนาด : 5,000 ซีซี (5 ลิตร)

ราคา : 400 บาท