88 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์ติดต่อ
038-674038
เวลาทำการ
08.00 - 18.00 น.

ระยอง

ตัวแทนร้านค้าอำเภอจังหวัดเบอร์ติดต่อ
คุณจงร้านสี่แยกพัฒนาเขาชะเมาระยอง087-864-9789 / 065-542-9675
คุณเสน่ห์-เจ้ตั้งร้านตาเอี่ยมวังจันทร์ระยอง089-355-6458
คุณยุ้ยร้านชุมแสงวังจันทร์ระยอง090-732-9923 / 093-696-9147
เจ้แป๊ะร้านคลองปูนแกลงระยอง083-008-1739
คุณบอยร้านเขาดินแกลงระยอง064-230-5248
คุณปุ๋ยร้านเนินทรายแกลงระยอง085-753-6606
คุณรจนาร้านบ้านค่ายบ้านค่ายระยอง092-504-5652
คุณวุธร้านคุณวุธระยอง063-254-9659
คุณนุ่นร้านคุณนุ่นระยอง087-132-3167
คุณเล็กร้านคุณเล็กระยอง087-441-0741
คุณวัฒน์ร้านคุณวัฒน์ระยอง064-649-2663
คุณพลอยร้านคุณพลอยระยอง097-953-6244
คุณทีร้านคุณทีระยอง061-620-2030
คุณเชนร้านคุณเชนระยอง095-005-9986
คุณขวัญร้านคุณขวัญระยอง080-653-7454
คุณบอยร้านคุณบอยระยอง095-431-9932