สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

วิตามิน C

วิตามิน C

“วิตามินซี”

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

   ปุ๋ยน้ำดำเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย ปลอดสารเคมี คุมเชื้อรา ฆ่าเชื้อโรค ปราบเพลี้ย หนอน แมลง
มีปุ๋ยและวิตามินซีครบ 21 ธาตุ จึงใช้ได้ดีในทุกๆ ฤดู ทั้งฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูแล้ง
   ปุ๋ยน้ำดำ PC มีวิตามินซี และ วิตามินบี ทำหน้าที่กระตุ้นภูมิต้านทานของพืช สัตว์ ให้ต้านสภาวะโลกร้อน
อากาศแปรปรวน หนาวจัด ร้อนจัด ภายในวันเดียวกัน ทำให้พืช สัตว์ มีอาการเครียด ลดการปรุงอาหาร
สลัดผล และ ดอกทิ้งได้ หรือสัตว์น้ำ สัตว์บก ไม่กินอาหาร ทำให้สัตว์และพืชอ่อนแอ หากใช้ปุ๋ยร่วมกับ
วิตามินC สามารถแก้ปัญหานี้ได้

     วิตามินซี สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่กล่าวมาได้อีกทั้งยังกระตุ้นการสังเคราะห์แสง หรือการดูดซับแร่ธาตุ
อาหารต่างๆของพืชและสัตว์ได้ดีขึ้น กรณีที่พืชต่างๆไม่ปรุงอาหาร ไม่ออกดอก ให้ใช้วิตามินซีเข้มข้นมาร่วมกับ
ปุ๋ยน้ำดำจะเห็นผลได้ชัดเจนขึ้น
     ข้อสังเกต พืชในสภาวะอากาศแปรปรวน เมื่อฉีดพ่นใบพืชเข้มขึ้น ใบตั้ง ดอกผลไม่หลุดร่วง ในสัตว์บก หมู
เป็ด ไก่ลดการจิก กัด ตีกัน สัตว์น้ำกินอาหารได้ปกติ ว่ายน้ำได้ปราดเปรียว ว่องไว อัตราการแลกเนื้อของสัตว์น้ำ
และสัตว์บกดีขึ้นเห็นได้ชัดเจน สังเกตได้จากสัตว์บก เป็ด ไก่ ห่าน นก หน้าสดใส หมู วัว ควาย แพะ แกะ ผิวมัน
ขนตั้ง กุ้ง ปลา กบ โตเร็ว พืชทุกๆชนิดสามาถปรุงอาหารได้ทุกๆสภาพอากาศ
     ปุ๋ยน้ำดำ PC มีแร่ธาตุสมดุลครบตรงต่อการเติบโตของพืชทุกๆชนิด อีกทั้งยังมีความปลอดภัย 
ปลอดสารเคมี ต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค ใช้ได้ดีในทุกฤดูโดยเฉพาะฤดูแล้ง เมื่อฉีดพ่นไปที่พืช พืชจะ
ดูดซับนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ไม่ถูกชำระล้างหรือเจือจางจากน้ำฝน 
 
    ปุ๋ยน้ำดำ PC มีกรดอินทรีย์กว่า 6 ชนิด จะทำหน้าที่กำจัดเชื้อรา เชื้อโรคต่างๆที่อาศัยอยู่ในดิน 
ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล ให้หมดไป อีกทั้งควบคุมเพลี้ย หนอน แมลงได้ดี โดยใช้ร่วมสารจับใบ

    กรดอมิโน+คาร์บอนแอซิค เป็นสารเหนี่ยวนำพาแร่ธาตุ ทุกธาตุเข้าสู่ต้นพืชได้หลายทาง เช่น
ทางราก ลำต้น กิ่งก้าน ใบ ผล ข้อสังเกตภายใน 1-6 ชั่วโมง ใบพืชตั้งตรง สีใบดอก ผลเข้มขึ้น 
หากมีการฉีดพ่นซ้ำทุกๆ 3-5-7-15 วัน ขึ้นกับชนิดของพืช ใบ ดอก ผล ขยายใหญ่ พื้นผิวพืชสะอาด 
ปลอดเชื้อรา ใบ ดอก ผลมันเงางาม แวววาว สดใส ผลผลิตมีคุณภาพมีราคาสูง 

    ฮิวมัส+เอนไซม์ ปรับโครงสร้างดินที่แน่นทึบให้โปร่งร่วนซุย ช่วยให้รากพืชแผ่ขยายหาอาหาร
ได้กว้างไกล อีกทั้งทำให้อากาศ และ น้ำหมุนเวียน ถ่ายเทได้ดี ทำให้พืชทุกชนิดแข็งแรง
มีภูมิต้านทานโรคและแมลง ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีน้ำหนัก ได้รสชาติกลมกล่อม ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค ปลอดสารเคมี ปลอดภัย ทำให้ผู้บริโภคมีร่างกายแข็งแรง ได้ประโยชน์จาก
แร่ธาตุที่สมดุลในผลผลิตนั้น จากข้าว ผัก ผลไม้ ธัญพืช มัน งา เผือก และอื่นๆ

     อัตราและวิธีใช้ ปุ๋ยน้ำดำ PC ร่วมกับ วิตามินซี PC อย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร
ฉีดพ่นดิน ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก ผล ให้ทั่วและเปียกชุ่ม  หรือ 1 ช้อนแกง ต่อน้ำ 100 - 200 CC
แล้วพรมใส่อาหารสำเร็จรูป 10-20 กิโลกรัม พืช สัตว์ จะมีภูมิต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมที่แปรปรวน 
โตเร็วเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะอากาศที่หนาวจัด ร้อนจัด
view