สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
การเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเลี้ยงสัตว์น้ำ

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เลี้ยงกุ้ง ปลา หรือสัตว์น้ำทุกๆชนิด ข้อสำคัญคือแหล่งน้ำ น้ำดีเป็นที่อยู่อาศัยมีออกซิเจนเพียงพอ มีห่วงโซ่อาหาร มีสีน้ำที่ดีมีค......

อ่านต่อ
ใช้จริงเห็นผลจริง

ใช้จริงเห็นผลจริง

..ปีนต้นกรีด..ท้าพิสูจน์.. ทำสาวยางแก่ 30 ปี ได้น้ำยางเพิ่มเท่าตัว คุณ ต่อ (จักรพล สุขประจวบ) เจ้าของสวนยางวัย 27 ปี เป็นเกษตรกรหนุ่มไฟแรงที่รับห......

อ่านต่อ
ฉีดพ่นนาข้าว

ฉีดพ่นนาข้าว

เกษตรอินทรีย์ที่ใช้ในนาข้าวได้ผลผลิตสูง การทำนาให้ได้ผลผลิตสูง ต้องปรับพื้นนาให้เรียบเสมอกัน และกำจัดวัชพืชให้หมด - ปรับค่า pH ให้อยู่ที่ 5&n......

อ่านต่อ
กรดอินทรีย์ต่างๆในปุ๋ยน้ำดำ PC และ เอนไซม์น้ำดำ PC

กรดอินทรีย์ต่างๆในปุ๋ยน้ำดำ PC และ เอนไซม์น้ำดำ PC

กรดอินทรีย์ต่างๆในปุ๋ยน้ำดำ PC และ เอนไซม์น้ำดำ PC กรดแลคติก+อะซิติก มีคุณสมบัติทำลายผนังเซลล์ แบคทีเรีย รา และโรคพืชต่างๆให้แตกและฝ่อ จึงทำให้ค......

อ่านต่อ
ไคโตซานน้ำดำ PC หรือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำ PC

ไคโตซานน้ำดำ PC หรือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำ PC

ไคโตซานน้ำดำ PC หรือ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำ PC เป็นปุ๋ยที่มีแร่ธาตุรวมกันมากกว่า 20 ธาตุ ตรงต่อความต้องการของพืชทุกๆชนิดในการเจริญเติบโต มีฮอร์โมน 3 กลุ่ม......

อ่านต่อ
ผลัตภัณฑ์ PC

ผลัตภัณฑ์ PC

ผลิตภัณฑ์ “เอนไซม์น้ำดำ” ของ พรชัยเกษตร ได้มาจากสารอินทรีย์ธรรมชาติ ที่เกิดจากการหมักย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ และหินแร่ต่าง ๆ ทำให้ได้เอ......

อ่านต่อ
ดิน-น้ำ มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของ พืชทุกๆชนิด

ดิน-น้ำ มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของ พืชทุกๆชนิด

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วยเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำดำ PC ดิน-น้ำ มีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตของ พืชทุกๆชนิด ดิน-น้ำ ที่มีค่ากรด-ด่......

อ่านต่อ
เกษตรอินทรีย์ราดดินและฉีดใบแก้ปัญหาโรคพืช

เกษตรอินทรีย์ราดดินและฉีดใบแก้ปัญหาโรคพืช

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เกษตรอินทรีย์ ฝาดำ ปรับสภาพดินให้โปร่ง ร่วนซุย รากพืชแผ่ขยายหาอาหารได้กว้างไกลอากาศ และน้ำหมุนเวียนถ่ายเทในชั้นใต้ดินทำให้จ......

อ่านต่อ
การใช้ปุ๋ยทางหน้ายาง

การใช้ปุ๋ยทางหน้ายาง

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยทางหน้ายาง เห็นผลเร็วชัดเจนอีกทั้งลดต้นทุนประหยัดเวลาและ รักษาหน้ายางไปในตัวนวัตกรรมใหม่ๆช่วยให้เก......

อ่านต่อ
เกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เกษตรอินทรีย์ คือความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ คุณภาพของชีวิตที่ดี อาหารที่ปลอดสารพิษดีต่อชีวิต คุณภาพดิน น้ำห่วงโซ่อาหารที......

อ่านต่อ
ไม้ผลทุกๆชนิดให้ผลผลิตได้สูงสุด

ไม้ผลทุกๆชนิดให้ผลผลิตได้สูงสุด

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ไม้ผลทุกๆชนิดให้ผลผลิตได้สูงสุด เมื่อโครงสร้างดินดี ดินโปร่งร่วนซุย ดินมีแร่ธาตุสมดุลครบอย่างต่ำ 13 ธาตุ ดินมีค่า pH ก......

อ่านต่อ
วิตามิน C

วิตามิน C

“วิตามินซี” คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ปุ๋ยน้ำดำเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย ปลอดสารเคมี คุมเชื้อรา ฆ่าเชื้อโรค ปราบเพลี้ย หนอน แมลง มีปุ๋ยแล......

อ่านต่อ
สูตรระเบิดหัวมันสำปะหลังและพืชหัวทุกชนิด

สูตรระเบิดหัวมันสำปะหลังและพืชหัวทุกชนิด

สูตรระเบิดหัวมันสำปะหลังและพืชหัวทุกชนิด ปุ๋ยน้ำดำ PC สุดยอดการระเบิดราก ระเบิดดิน ระเบิดหัวในมันสำปะหลัง เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง ลดต้นทุน เพิ่ม......

อ่านต่อ
พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิด  มีปัญหาโครงสร้างดินแน่นทึบ กลุ่มเชื้อโรคพืชระบาดรบกวน  ทำให้พืชไม้ผลและพืชทั่วไปอ่อนแอ โตช้า ไม่แตกราก แตกใบได้ดีเท่าที่ควร

พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิด มีปัญหาโครงสร้างดินแน่นทึบ กลุ่มเชื้อโรคพืชระบาดรบกวน ทำให้พืชไม้ผลและพืชทั่วไปอ่อนแอ โตช้า ไม่แตกราก แตกใบได้ดีเท่าที่ควร

พืชไม้ผลและพืชอื่นๆทุกชนิดมีปัญหาโครงสร้างดินแน่นทึบ กลุ่มเชื้อโรคพืชระบาดรบกวนทำให้พืชไม้ผลและพืชทั่วไปอ่อนแอ โตช้า ไม่แตกราก แตกใบได้ดีเท่าที่คว......

อ่านต่อ
"เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู" ดินแน่นทึบ เป็นเหตุให้ต้นพืชแคระแกรน เชื้อโรคระบาด พืชอ่อนแอ ไม่เติบโต

"เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู" ดินแน่นทึบ เป็นเหตุให้ต้นพืชแคระแกรน เชื้อโรคระบาด พืชอ่อนแอ ไม่เติบโต

"เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู" ดินแน่นทึบ เป็นเหตุให้ต้นพืชแคระแกรน เชื้อโรคระบาดพืชอ่อนแอ ไม่เติบโต ดินเหนียว ดินลูกรัง ดินทรายละเอียดปนดินเหนียว แ......

อ่านต่อ
ดีต่อพืชหัว ใบและผล พืชหัว ใบและผลทุกๆชนิด ใหญ่ มีน้ำหนัก หัวหอม กระเทียม  เผือก มันเทศ มันสำปะหลัง ข่า ขิง มันแกว และพืชหัวทุกๆชนิด สมบรูณ์  ผลผลิตคุณภาพสูง

ดีต่อพืชหัว ใบและผล พืชหัว ใบและผลทุกๆชนิด ใหญ่ มีน้ำหนัก หัวหอม กระเทียม เผือก มันเทศ มันสำปะหลัง ข่า ขิง มันแกว และพืชหัวทุกๆชนิด สมบรูณ์ ผลผลิตคุณภาพสูง

"ปุ๋ยน้ำดำ PC" ดีต่อพืชหัว ใบและผล พืชหัว ใบและผลทุกๆชนิด ใหญ่ มีน้ำหนัก หัวหอม กระเทียม เผือก มันเทศ มันสำปะหลัง ข่า ขิง มันแกว และพืชหัวทุกๆชนิด......

อ่านต่อ
คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ด้วย “กรดอินทรีย์” คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค ในดิน ในน้ำ ในพืช  ในลำไส้สัตว์ และ สิ่งแวดล้อมที่เน่าเหม็น

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ด้วย “กรดอินทรีย์” คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค ในดิน ในน้ำ ในพืช ในลำไส้สัตว์ และ สิ่งแวดล้อมที่เน่าเหม็น

“กรดอินทรีย์” คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค ในดิน ในน้ำ ในพืช ในลำไส้สัตว์ และ สิ่งแวดล้อมที่เน่าเหม็น กรดอินทรีย์ เป็นสารที่ผลิตออกมาจากจุ......

อ่านต่อ
กรดอินทรีย์คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค  ขับไล่เพลี้ย หนอน แมลง ปลอดภัย ปลอดสารเคมี

กรดอินทรีย์คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค ขับไล่เพลี้ย หนอน แมลง ปลอดภัย ปลอดสารเคมี

กรดอินทรีย์คุมเชื้อราฆ่าเชื้อโรค ขับไล่เพลี้ย หนอน แมลง ปลอดภัย ปลอดสารเคมี ปุ๋ยน้ำดำ PC มีปุ๋ยเข้มข้นครบต่อความต้องการของพืชทุกๆชนิดมีกรดอินทรี......

อ่านต่อ
สภาวะอากาศโลกแปรปรวนทำให้กลุ่มเชื้อโรคระบาดในนาข้าวอย่างต่อเนื่อง กรดอินทรีย์ควบคุมได้

สภาวะอากาศโลกแปรปรวนทำให้กลุ่มเชื้อโรคระบาดในนาข้าวอย่างต่อเนื่อง กรดอินทรีย์ควบคุมได้

สภาวะอากาศโลกแปรปรวนทำให้กลุ่มเชื้อโรคระบาดในนาข้าวอย่างต่อเนื่อง กรดอินทรีย์ควบคุมได้ 10 ปีมานี้อุณหภูมิโลกแปรปรวนอากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉลี่ยทั้งปีอ......

อ่านต่อ
   "ปุ๋ยน้ำดำ PC" แก้ปัญหาอากาศแห้งแล้ง พืชขาดน้ำ เหี่ยวเฉา ฟื้นฟุพืชได้ทุกๆชนิด

"ปุ๋ยน้ำดำ PC" แก้ปัญหาอากาศแห้งแล้ง พืชขาดน้ำ เหี่ยวเฉา ฟื้นฟุพืชได้ทุกๆชนิด

"ปุ๋ยน้ำดำ PC"แก้ปัญหาอากาศแห้งแล้ง พืชขาดน้ำ เหี่ยวเฉา ฟื้นฟุพืชได้ทุกๆชนิด ปุ๋ยน้ำดำ PC มีแร่ธาตุหลากหลายชนิดตรงกับความต้องการของพืชทำให้พืช......

อ่านต่อ
ราดสารลำไยอย่างไร..... ทำให้ลำไยติดผลดก ผลใหญ่ ขายได้ราคา

ราดสารลำไยอย่างไร..... ทำให้ลำไยติดผลดก ผลใหญ่ ขายได้ราคา

ราดสารลำไยอย่างไร..... ทำให้ลำไยติดผลดก ผลใหญ่ ขายได้ราคา สภาวะอากาศแปรปรวนโลกร้อน ราดสารแล้วก็ไม่ติดดอกแก้ได้อย่างไร??? เอนไซม์ฮอร์โมนฝ......

อ่านต่อ
คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วย "เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู"

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วย "เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู"

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วย "เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู" พืชแคระแกรนโตช้า ใบซีดเหลือง ไม่แตกยอด แตกใบ ไม่ออกดอก ติดผลผลแคระแกรน พืชป่วยเป็นโรค ใส่ปุ๋ย ฉีด......

อ่านต่อ
  โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุย อากาศและน้ำหมุนเวียนถ่ายเท ทำให้รากพืชแผ่ขยายหาอาหารได้กว้างไกล

โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุย อากาศและน้ำหมุนเวียนถ่ายเท ทำให้รากพืชแผ่ขยายหาอาหารได้กว้างไกล

โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุย อากาศและน้ำหมุนเวียนถ่ายเท ทำให้รากพืชแผ่ขยายหาอาหารได้กว้างไกล โรคพืชต่างๆไม่ชอบสภาวะเช่นนี้ทำให้หดตัวลดประชากร แต่......

อ่านต่อ
ต้นพืชฟื้นใน 7 วัน

ต้นพืชฟื้นใน 7 วัน

คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ด้วย"เอนไซม์ PC ย่อยดินฟู" ต้นพืชฟื้นใน 7 วัน พืชแคระแกรน ใบซีดเหลือง ไม่แตกยอด แตกใบ ไม่ออกดอก ผลบิดเบี้ยว แสดงอาการป่วยเป็......

อ่านต่อ
ดินแน่นทึบ พืชแคระแกรน โตช้า อ่อนแอเป็นโรคตายง่าย แก้ปัญหาด้วย  “เอนไซม์ PC” ระเบิดดิน ย่อยดินฟู รากพืชแผ่ขยาย พืชโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง

ดินแน่นทึบ พืชแคระแกรน โตช้า อ่อนแอเป็นโรคตายง่าย แก้ปัญหาด้วย “เอนไซม์ PC” ระเบิดดิน ย่อยดินฟู รากพืชแผ่ขยาย พืชโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง

ดินแน่นทึบ พืชแคระแกรน โตช้า อ่อนแอเป็นโรคตายง่าย แก้ปัญหาด้วย “เอนไซม์ PC” ระเบิดดิน ย่อยดินฟู รากพืชแผ่ขยาย พืชโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง ......

อ่านต่อ
โรคพืชราแป้ง ไฟธ็อปเทอร่า ใบจุด ใบสนิมระบาด  ใช้กลุ่มกรดอินทรีย์ควบคุม ได้ผลแน่นอนกว่า

โรคพืชราแป้ง ไฟธ็อปเทอร่า ใบจุด ใบสนิมระบาด ใช้กลุ่มกรดอินทรีย์ควบคุม ได้ผลแน่นอนกว่า

โรคพืชราแป้ง ไฟธ็อปเทอร่า ใบจุด ใบสนิมระบาด ใช้กลุ่มกรดอินทรีย์ควบคุม ได้ผลแน่นอนกว่า ช่วงยางผลัดใบ จะแตกใบอ่อนจึงทำให้โรคต่างๆเข้ามารบกวน เช่น ......

อ่านต่อ
เกษตรอินทรีย์ ในฤดูแล้งมีประสิทธิ์สูงสุด

เกษตรอินทรีย์ ในฤดูแล้งมีประสิทธิ์สูงสุด

เกษตรอินทรีย์ ในฤดูแล้งมีประสิทธิ์สูงสุด ฤดูแล้งต้นพืชจะได้รับปุ๋ย หรือ แร่ธาตุต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีน้ำเป็นตัวนำพาปุ๋ย ในฤดูแล้งพืชจะดูดซับปุ๋......

อ่านต่อ
ปลูกผักหวานป่าให้แตกยอดบ่อยๆ..

ปลูกผักหวานป่าให้แตกยอดบ่อยๆ..

“คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน” ปลูกผักหวานป่าให้แตกยอดบ่อยๆ ผักหวานป่า เป็นพืชชั้น 2 ชอบความชื้น อาศัยอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ไม่ชอบสารเคมีในก......

อ่านต่อ
ทำนาข้าวมีคุณภาพได้ผลผลิตสูงสุด ต้นทุนต่ำ

ทำนาข้าวมีคุณภาพได้ผลผลิตสูงสุด ต้นทุนต่ำ

“คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน” ด้วยสารอินทรีย์ ทำนาข้าวมีคุณภาพได้ผลผลิตสูงสุด ต้นทุนต่ำ ทำแปลงนาให้สะอาด ปลอดข้าวดีด ข้าวเด้ง และวัชพืชต่างๆ......

อ่านต่อ
ทำอย่างไรให้ไม้ออกดอกได้ง่าย???

ทำอย่างไรให้ไม้ออกดอกได้ง่าย???

“คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน” สารพันไม้ดอกไม้ประดับ ทำอย่างไรให้ไม้ออกดอกได้ง่าย ??? ปุ๋ยทำให้พืชทุกๆชนิดเจริญเติบโตเพียงพอแล้ว คงเหลือแ......

อ่านต่อ
โรคพืชรักษาได้ง่ายนิดเดียว

โรคพืชรักษาได้ง่ายนิดเดียว

“คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน”โรคพืชรักษาได้ง่ายนิดเดียว โรคพืชมักจะก่อปัญหาให้พืชต่างๆ เสียหายและอาจถึงตายได้ ถ้าแก้ไม่ถูกวิธี การคืนธร......

อ่านต่อ
การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์

"คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน” การทำนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย คนเอเชีย และของคนโดยรวมทั้งโลก การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ท......

อ่านต่อ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวสีต่างๆมีประโยชน์อย่างไร??

ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวสีต่างๆมีประโยชน์อย่างไร??

ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวสีต่างๆมีประโยชน์อย่างไร?? ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวสีต่างๆมีประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายมนุษย์ ด้วยมีสารโพเลตสูง มีวิตามินบี1 ......

อ่านต่อ
 การควบคุมผลผลิตพืชผลไม้ให้เติบโตผลสวยส่งออกขายต่างประเทศได้

การควบคุมผลผลิตพืชผลไม้ให้เติบโตผลสวยส่งออกขายต่างประเทศได้

การควบคุมผลผลิตพืชผลไม้ให้เติบโตผลสวยส่งออกขายต่างประเทศได้ พืชทุกชนิดที่ออกดอกติดผล มีความต้องการแร่ธาตุครบ 13ธาตุ ต่อการเติบโตและให้ผลผลิตขยายให......

อ่านต่อ
เลี้ยงกุ้ง ปลา กบ ตะพาบ โดยลด ละ เลิกสารเคมี

เลี้ยงกุ้ง ปลา กบ ตะพาบ โดยลด ละ เลิกสารเคมี

เลี้ยงกุ้ง ปลา กบ ตะพาบ โดยลด ละ เลิกสารเคมี การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในบ่อน้ำเลี้ยง กุ้ง ปลา กบ ตะพาบ ให้เติบโตสมบูรณ์นั้น ต้องมีแร่ธาตุรวมกันขั......

อ่านต่อ
ปลูกพริกให้มีผลผลิตสูงด้วย ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำPC

ปลูกพริกให้มีผลผลิตสูงด้วย ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำPC

ปลูกพริกให้มีผลผลิตสูงด้วย ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำPC พริกเป็นพืชอายุสั้นโตเร็วให้ผลผลิตสูงจึงต้องการปุ๋ยปริมาณมากต่อการเติบโตและบำรุงผลพริกให้สมบรูณ์ เพื......

อ่านต่อ
ปลูกข้าวพันธุ์ที่ตลาดระดับบนต้องการ ทำให้ขายได้ราคา

ปลูกข้าวพันธุ์ที่ตลาดระดับบนต้องการ ทำให้ขายได้ราคา

ปลูกข้าวพันธุ์ที่ตลาดระดับบนต้องการ ทำให้ขายได้ราคา การทำนาข้าวที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารเคมี ทำให้ผลผลิตข้าวขายได้ราคาสูงกว่าข้าวทั่วๆไป ผู้ที่ทานข้า......

อ่านต่อ
ปลูกต้นกระวานในสวนยางพารา

ปลูกต้นกระวานในสวนยางพารา

ปลูกต้นกระวานในสวนยางพารา กระวานเป็นพืชตระกูลเดียวกับข่า+ขมิ้น เป็นพืชสมุนไพรมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ต้น ใบ ผล ใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารต่างๆจะมี......

อ่านต่อ
มะละกอเงินล้าน มะละกอขายผลดิบได้ มะละกอขายผลสุกได้

มะละกอเงินล้าน มะละกอขายผลดิบได้ มะละกอขายผลสุกได้

มะละกอเงินล้าน มะละกอขายผลดิบได้ มะละกอขายผลสุกได้ ปัญหาใหญ่คือโรคไวรัสวงแหวน ปัญหารองโรคผลเน่าจากแอนแทรคโนส โรครากเน่า และการจัดการ มะละกอเป็นไม......

อ่านต่อ
ผลมะนาวปลอดสารพิษ

ผลมะนาวปลอดสารพิษ

ผลมะนาวปลอดสารพิษ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำดำPC คุมเชื้อรา ฆ่าเชื้อโรค ขับไล่เพลี้ย หนอน แมลง บำรุงต้น กิ่งก้าน ใบ ดอก ผล มีฮอร์โมนทำให้ผลมะนาวใหญ่ มีน้ำหน......

อ่านต่อ
ดินเลว โรคพืชระบาดได้ง่าย

ดินเลว โรคพืชระบาดได้ง่าย

ดินเลว โรคพืชระบาดได้ง่าย ดินเลว ดินแน่นทึบทำให้อากาศ-น้ำไม่สามารถถ่ายเทหมุนเวียนในชั้นใต้ดิน เป็นเหตุให้กลุ่มเชื้อโรคพืช แพร่ขยายประชากรได้มาก หา......

อ่านต่อ
แก้ปัญหาต้นยางแคระแกรน หน้าตาย เปลือกแข็ง เปลือกตาย ใบเขียวร่วง ลำต้นเป็นตะปุ่มตะป่ำ หน้าเน่า เส้นดำ น้ำยางไหลน้อยหรือไม่ไหล

แก้ปัญหาต้นยางแคระแกรน หน้าตาย เปลือกแข็ง เปลือกตาย ใบเขียวร่วง ลำต้นเป็นตะปุ่มตะป่ำ หน้าเน่า เส้นดำ น้ำยางไหลน้อยหรือไม่ไหล

แก้ปัญหาต้นยางแคระแกรน หน้าตาย เปลือกแข็ง เปลือกตาย ใบเขียวร่วง ลำต้นเป็นตะปุ่มตะป่ำ หน้าเน่า เส้นดำ น้ำยางไหลน้อยหรือไม่ไหล โดยใช้ปุ๋ยน้ำดำPC+......

อ่านต่อ
การปลูกพืชอายุสั้นให้ได้ผลผลิตสุง ทำอย่างไร

การปลูกพืชอายุสั้นให้ได้ผลผลิตสุง ทำอย่างไร

การปลูกพืชอายุสั้นให้ได้ผลผลิตสุง ทำอย่างไร กลุ่มพืชอายุสั้น 1-3เดือน กลุ่มพืช 6-12เดือน ทั้ง3กลุ่มเป็นพืชที่ต้องการแร่ธาตุสารอาหารที่แตกตัว ปลดป......

อ่านต่อ
กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ผล ออกดอกง่ายต้องทำอย่างไร??

กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ผล ออกดอกง่ายต้องทำอย่างไร??

กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ผล ออกดอกง่ายต้องทำอย่างไร?? พืชทุกๆชนิดที่เก็บเกี่ยวดอก หรือผล ต้องบำรุงต้นให้สมบรูณ์ เพื่อมีการสะสมแร่ธาตุสารอาหารไว้ในลำต้น เ......

อ่านต่อ
view